Trang chủ » Sản phẩm » Máy lạnh cũ » 

Máy lạnh Samsung cũ

Máy lạnh cũ Samsung 1HP

Giá thị trường: 0

Tình trạng: 0

Bảo hành:

0

Máy lạnh cũ Samsung 2HP

Giá thị trường: 0

Tình trạng: 0

Bảo hành:

0

Máy lạnh cũ Samsung 3HP

Giá thị trường: 0

Tình trạng: 0

Bảo hành:

0

Máy lạnh cũ Samsung 1.5 HP

Giá thị trường: 0

Tình trạng: 0

Bảo hành:

0

Máy lạnh cũ Samsung 2.5 HP

Giá thị trường: 0

Tình trạng: 0

Bảo hành:

0

Máy lạnh cũ Samsung 3.5 HP

Giá thị trường: 0

Tình trạng: 0

Bảo hành:

0